Hatay Pamuk Tohumu Progen Tohum A.ş.

  • Tarım ve Endüstrisi
  • HATAY

Hakkımızda

           2020 yılına geldiğimizde, tarımsal üretimin genel çerçevesi ve dünya nüfusunun gıda ihtiyacı dikkate alındığında ‘’sürdürülebilirlik’’kavramının tohum sektörünün de başlıca öznesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Sürdürülebilir tarımı en genel ifadeyle yeterli ve nitelikli tarımsal ürünlerin çevresel koşullar dikkate alınarak dünya nüfusunun ihtiyaç eğrisiyle paralel bir şekilde ilerlemesi için tarımda uygulanan yöntem ve uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Sürdürülebilir tarım artık bir seçimden çok zorunluluk niteliği kazanmış olup, gelecekte küresel nüfusun gıda talebinin karşılanması, küresel bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha önce ‘’köylü-çiftçi’’ olarak algılanan üretici profilinin yerini sanayi odaklı üretimle ilgilenen ‘’profesyonel üretici’’nin alması tohum firmaları için bitki ıslah çalışmalarını ve sürdürülebilir tarımı öncelikli hale getirmiştir. ProGen olarak tarla bitkileri üzerinde (pamuk, buğday, arpa ve soya) yaptığımız genomik seleksiyon ve bitki ıslah çalışmalarının temelinde de sürdürülebilir ve çevresel koşullara adapte yeni, üstün kaliteli ve üretici dostu çeşitler geliştirme ve tarım üreticisine sunma amacı yatmaktadır. Konvansiyonel bitki ıslahının çevresel şartlara bağlı olması ve uzun sürelere yayılması, tarımsal ilerlemenin de yavaşlamasına neden olmakta ve gelecek için büyük kaygılar doğurmaktadır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar, ProGenTohum’un hem ülkemiz hem dünya tohum sektöründe gerçekleşen değişim ve dönüşüme seyirci kalmayıp aktif rol alma isteğinin de göstergesidir.

           Kuruluşumuz, 2017 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Bu belgeyle birlikte Hatay ilindeki ilk Ar-Ge merkezi olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’de tarla bitkileri tohumculuğu yapan firmalar arasında da Ar-Ge Merkezi yetkisi kazanan ilk firma olduk.
Progen Tohum, son yıllarda gündemde olan Akıllı Tarım Uygulamalarının, tarımsal üretimde verimliliği artıracağı, tarımsal uygulamaların çevreye olumsuz etkisini azaltacağı öngörüsüyle akıllı tarım tekniklerinin tohum üretim sürecinde kullanımı konusunda da yatırım yapmaktadır.
 

İletişim

Yetkili ONUR BEY
GSM 05392575858
Telefon 03262856700
Faks
Email ptohum82@gmail.com
Resmi Web Sitesi
Adres Büyükdalyan Mah, 2. Küme Evler Sokak No:49, 31001 Antakya/Hatay
Şehir HATAY

Ürünler / Hizmetler

#
PAMUK TOHUMU
TOHUMLUK BUĞDAY
TOHUMLUK ARPA
SOYA TOHUMU
SERTİFİKALI TOHUM